AKTUELLT

På kartan ovan kan ni se några av våra aktuella och avslutade projekt. Gula är aktuella och gröna är avslutade, zooma och klicka! Ni kan även gå in under PROJEKT där några av OWB:s projekt presenteras.

Nu ligger vi i startgroparna för dessa projekt!

2023-12-01: Nya Sjökulla - Laholms kommun

Nybyggnation av förskola med 8 avdelningar. Förskolan är i 2 våningar och utgörs av två flyglar(4 avdelningar per flygel) och en central del med administration, storkök och teknikutrymmen. Projekteringen genomförs under våren 2024 och beställare är Laholmshem AB.


2023-08-30: Nybyggnad av parhus - Hishult - Laholms kommun

Nybyggnation i Hishult av 3st parhus á 6 st lägenheter. Markanläggning förberedes för ytterligare 3st parhus. Projektering görs åt Laholmshem och kommer utföras under sommar-höst 2023.


2023-08-20: Kv Virket - Lunds kommun

Kv Virket ligger i stadsdelen Västerbro i Lund och är ett projekt med över 320 hyreslägenheter.  10 våningar som mest med underliggande garage gör projektet till en stor nyproduktion. MTA Bygg och Anläggning i Skåne AB är OWB:s beställare och MTA:s kund är Rikshem/Huseriet. 


2023-05-26: Randerslunds Äldreboende - Ränneslöv - Laholms kommun

Randerslunds äldreboende byggdes ursprungligen 1953. På 1970-talet och 1990-talet gjordes större om- och tillbyggnader. Nu är det dags för en stor renovering och uppfräschning av äldreboendet. OWB utför konstruktionsdelen i projektet åt Laholmshem AB.


2023-05-06: Stena Aluminiumcenter - Halmstad kommun

På uppdrag av AF Bygg Syd AB kommer OWB under våren projektera grundläggningen för Stena Aluminiumcenter på Fyllinge i Halmstad. Byggnaden består av 4 olika delar med mottagningshall , sorteringshall och färdigvarulager.


2023-02-08: Solgården och Bullerbyn - Våxtorp - Laholms Kommun

Laholmshem AB har beställt färdigprojektering av nytt äldreboende om 40 platser och en förskola om 6 avdelningar inklusive ett tillagningskök för 800 portioner av OWB. Byggnaden variera i en och två plan med underliggande källare. Projekteringen kommer fortgå en bra bit in på höstkanten 2023.

2023-01-30: Trädgårdsstaden - Gässen - Eslövs Kommun

På uppdrag av 3HUS har OWB upprättat systemhandlingar/FFU inför bygglov för 35 st radhus i två och tre våningar.  Kvarteret andas hållbarhet, grönska, odling och trädgård. Snygg design där radhusen smälter väl in med fasader av trä och tegel. Projektet skall Svanen märkas. 

2023-01-15: Skeppsviken Fyllinge - Halmstad Kommun

På uppdrag av AF Bygg Syd AB har OWB upprättat systemhandlingar inför bygglov för 4st huskroppar med bostadsrätter på Fyllinge i Halmstad. Byggherre är Skeppsviken.  

2022-11-01: Örenäs Slott – Landskrona Kommun

ESS Group renoverar och bygger till Örenäs Slott. I tillbyggnaden byggs Spa med 3st pooler, nya hotellrum, nytt kök, restauranger, barer och konferenslokaler. OWB:s beställare är MTA Bygg och Anläggning i Skåne. Projekteringen kommer pågå under 2022-2024.

2022-09-30: Smedjebacken Knäred - Laholms Kommun

Ombyggnad av tidigare vårdboende till förskola med 5st avdelningar inklusive nytt tillagningskök för 1100 portioner. Hela byggnaden får ny ventilationsanläggning. Beställare är Kommunfastigheter i Laholm AB.

2022-08-30: Återuppbyggnad av Campus Laholm - Laholms Kommun

Nybyggnation av del som brunnit ner på Campus Laholm. Nya klassrum med tillhörande grupprum, skolsköterska och kurator samt gemensamhetsytor, teknik, solcellsinstallation m.m. Byggnaden är på ca 860m2. Beställare är Kommunfastigheter i Laholm AB.

2022-05-10: Brf Trumslagaren Haverdal - Halmstad Kommun

Brf Trumslagaren kommer erbjuda ett +55 boende om 40 lägenheter i 5 hus om 2 plan. Projektet är initierat av Micke Syd Andersson och Mats Johansson. MTA Bygg och Anläggning i Halland är totalentreprenör och OWB:s beställare.

2022-04-30: Fryslager åt Södra - Falkenbergs Kommun

Södra kommer uppföra fryslagerhall med plockhall och packhall för ca 40 miljoner skogsplantor. OWB kommer på uppdrag av MTA Bygg och Anläggning i Halland AB och Södra projektera anläggning. Uppdraget kommer utföras våren/sommaren 2022.

2022-04-20: HMS Networks - Halmstad Kommun

På uppdrag av BR Montageservice projekterar OWB "stålskelettet" för nybyggnad av kontor, höglager och takvåning. BR Montageservice utför stommen åt NCC som i samverkan med Klövern bygger för tänkta hyresgästen HMS Networks på fastigheten Halmstad 2:28 vid lokstallarna. Nybyggnaden är totalt på ca 1131 kvm LOA fördelat på 4 våningar.

2022-04-15:  PS Energi - Halmstad kommun

OWB kommer under våren projektera PS Energis nya kontor och lager på Vilhelmsfälts industriområde intill södra infarten i Halmstad. Uppdragsgivare är MTA Bygg och Anläggning i Halland AB. Kontorsdelen är i två plan och dockar mot lagerhallen. Klicka och se byggnadslayout https://youtu.be/PUJEcXJA_ZE

2022-01-05: Brf Pärlan - Lunds kommun

OWB har av AF Bygg syd AB erhållit uppdraget att projektera Brf Pärlan i Lund. Byggherre är OBOS och projektet inrymmer totalt 107 lägenheter från 1-5 rum och kök. Projektet har en spännande arkitektur. Lägenheterna är uppbyggda av rektanglar och genom den förskjutna placeringen bildas snedställda balkonger och uteplatser. Högst upp i huset är det etagelägenheter med takterrasser. Projekteringen kommer utföras under våren 2022.

2022-11-01: Bergsgård 1:336 - Ranagård - Halmstad kommun

OWB fortsätter att projektera på Ranagård, efter Ranagårdsskolan och Ranagårds äldreboende är det nu dags för bostäder. Projekteringen kommer utföras under hösten 2021 åt MTA Bygg och Anläggning i Halland AB. Byggherre är Tommy Fransson på Ranagård Fastighets AB. Totalentreprenaden omfattar 23 hyresrätter i 4 plan.

2021-10-30: Torups skola - Hylte kommun

Torupskola är behov av omfattande renovering. Skolan är byggd i slutet på 40-talet men är till- och ombyggd i omgångar. OWB kommer delta i projektering av renoveringen. Projekteringen beräknas vara klar första kvartalet 2022. Beställare är Hylte kommun.

2021-10-20: Humlegången - Laholms kommun

Humlegången, Laholms gamla polishus som har stått tomt i många år, skall nu renoveras. Byggnaden är klassad av Kulturmiljö Halland till nivå C . Fasaden skall förbli intakt i sitt utseende efter att renoveringen är klar. Fasaderna och taket totalrenoveras. Invändigt skapas ny kontorsmiljö där delar av bärande väggar rivs. Ny hiss installeras inne i byggnaden. Beställare är Kommunfastigheter i Laholm.

2021-10-15: Aim´n - Halmstad kommun

Aim’n bygger nytt kontor och lager i Getinge. OWB kommer under hösten 2021 och våren 2022 upprätta konstruktionshandlingar för totalentreprenaden. Beställare är MTA Bygg och Anläggning i Halland AB. Byggnaden innefattar lager på 5550 m2(+ entresol 660 m2) samt kontor i 3 våningar på 800 m2 i plan 1 och 650 m2 på plan 2 och 3. Byggnaden skall certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Klicka på Aim’n – MTA Bygg och Anläggning

2021-09-20: Söndrumshallen - Halmstad kommun

Vi på OWB utnyttjar ofta Söndrumshallens faciliteter i form av Padel, Tennis och Badminton. Så därför är vi nu glada att kunna bidra med vår kunskap vid byggnationen av 3st nya padelbanor som dockas till befintlig hallbyggnad. OWB kommer konstruera grundläggningen och beställare är MTA Bygg och Anläggning i Halland AB.

2021-08-15: Ergosafe - Halmstad kommun

Ergosafe expanderar och bygger nya miljöer i form av produktionslokaler och kontor. OWB kommer under tidig höst upprätta konstruktionshandlingar åt Byggsjögren i Halmstad AB som kommer utföra entreprenaden.

2021-04-15: Hemvärnsmannen - Helsingborgs kommun
Hemvärnsmannen ingår i H22 City Expo i Helsingborg. Spännande arkitektur och med stora terrasser och växtlighet som ger ett karaktärsfullt inslag i stadsbilden. Hemvärnsmannen är 4-16 våningar högt och har teglagde fasader. Beställare är 3Hus och BAB Bygg. Projekteras 2021.

2021-03-27: Parklyckan - Båstad kommun
Parklyckan ligger i Hemmeslöv vid Båstad station . Parklyckan består av två st punkthus, 8 och 10 våningar, med underliggande garage. Parklyckan kommer att ha en fantastik utsikt och kvalitet är ett ledord i projektet. Beställare är Bostadsföreningen Parklyckan 1 Projekteras 2021.

2021-03-15: Ranagårds Äldreboende - Halmstad kommun

Halmstad kommun skall bygga nytt äldreboende inom fastigheten 1:273. Äldreboendet är indelat i två etapper och det är etapp 1 som projekteras fram först. Etapp 1 innehåller 60 boendeplatser och ett tillagningskök för 120 boenden. Etapp 1 är på ca 5600 kvm och kommer projekteras fram till sommaren 2021. Beställare är Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommun.

2021-03-10: Kv Valdemar Atterdag - Halmstad kommun

OWB skall tillsammans med MTA Bygg och Anläggning i Halland AB projektera 23 st nya lägenheter på Hantverksgatan i Halmstad. Lägenheterna byggs i två plan ovanpå befintlig fastighet. Byggherre är Berlings fastigheter. Projektering skall vara klar till sommaren 2021.

2021-03-01: OWB projekterar Halmstads nya skolor, Östergårdsskolan och Ranagårdskolan!

2021-03-01: Östergårdsskolan - Halmstad kommun

Gamla Östergårdsskolan skall rivas och en helt nya skola inklusive fritidshem skall byggas för ca 900 elever i årskurserna 4-9. Skolan är på ca 10200 kvm och idrottshallen är på ca 2200 kvm. Projekteringen skall vara klar till sommaren 2021. Beställare är Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommun.

2021-03-01: Ranagårdsskolan - Halmstad kommun

Halmstad kommun ska bygga en ny skola och idrottshall inom fastighet Bergsgård 1:6 m. fl, Ranagård. Ranagårdskolan planeras för 832 elever i årskurserna F-9 inklusive fritidshem och grundsärskola med 45 elever. Skolan är på ca 10500 kvm och idrottshallen är på ca 2200 kvm. Projekteringen skall vara klar till sommaren 2021. Beställare är Teknik- och fastighetsförvaltningen, Halmstad kommun.

2021-02-01: OWB lanserar ny hemsida!