OM OSS

Ottosson & Wolrath Byggkonsult AB (OWB) har i över 30 år hjälpt kommuner, regionen, arkitekter, projektledare, entreprenörer och privatpersoner med byggkonstruktioner. Med entusiasm, noggrannhet och glädje tar vi oss an de utmaningar som vi ställs inför.

OWB grundades 1986 av Göran Ottosson och Christer Wolrath.  Vårt kontor är placerat i centrala Halmstad och vi är för tillfället 9 anställda.

OWB är det lilla kontoret med de stora jobben. I och med att vi är ett mindre kontor arbetar vi tätt tillsammans. Detta medför att vi i så gott som samtliga projekt samarbetar med varandra inom kontoret och utbyter synpunkter och erfarenheter. Vi vet våra svagheter och styrkor och hjälps  och kompletterar varandra. Det mindre kontorets styrka där vi dagligen ses och arbetar ihop har gjort oss till ett sammansvetsat Team. Detta tänk har vi med oss när vi samarbetar med andra konsulter i våra projekt. Andra konsulter beskriver oss som noggranna, beslutsamma och drivande men även med möjlighet till kompromissa för att nå bästa möjliga resultat för hela projektet och inte bara för konstruktionen.

OWB inleder alltid ett nytt uppdrag med att så snabbt som möjligt sätta upp en tydlig målbild av uppdragets omfattning och utformning. Kundens önskemål är av yttersta vikt vid projektstart. Vad är kundens målbild avseende projektet, dels ekonomiskt, dels byggtekniskt(fukt-, energi- och miljökrav) och dels förvaltningsmässigt? Vårt mål är inte att göra vårt eget uppdrag så stort som möjligt utan att hitta balansen som gör att vår kompetens kan utnyttjas på ett optimalt sätt.

OWB har en bred erfarenhet och kompetens från projektering av bostäder, handel, hotell, idrottsanläggningar, konstverk, industrier, kontorshus, parkeringshus, sjukhus, skolor, äldreboende och villor, stora som små. I de flesta projekt är vi huvudkonstruktör för byggkonstruktionerna.

OWB har projekterat platsgjutna betongkonstruktioner, prefabricerade betong- och stålkonstruktioner, träkonstruktioner, murverkskonstruktioner, passivhus, miljöbyggnad, fuktprojektering, traditionell grundläggning, pålade grundläggning, samverkansgrundläggning (grund där såväl påle som bottenplatta bär huset), detaljutformningar i klimatskalet och har en gedigen erfarenhet av 3D projektering sedan många år tillbaka. Vi upprättar ritningar och beräkningar efter kraven som anges i OWB´s kvalitetssystem, vilket även inkluderar företagets miljörutiner, samt aktuella normer och regelverk. Vi ritar i senaste Autocad versionen – 3D, och konstruktionsberäkningar görs i Strusofts plattform, Structual Design Software. Spetskompetensen är grundläggning av byggnader. Vi har stor erfarenhet och avancerade beräkningsprogram som ger oss möjligheten att kunna optimera alla typer av grunder. En väl optimerad grund kan ge stora ekonomiska besparingar för projektet.